ปั้นจั่น(เครน) ยกของ 1 ครั้ง กินไฟเท่าไร ?

ปั้นจั่นกินไฟเท่าไร

ปั้นจั่นที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน กินไฟเท่าไร ? 

ในการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น อบรมปั้นจั่น 4 ผู้ เพื่อทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น เกี่ยวกับเครน เครื่องจักรที่เอาไว้ยกของ หรือจะเป็นกรณีที่เราทำการทดสอบเครน ตรวจเครน ปจ.1 ประจำปีที่กฎกระทรวงกำหนด หลายท่านคงทราบว่าปั้นจั่นนั้นมีการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า วันนี้เราจะมาดูกันว่าในการยกของขึ้นลง 1 ครั้ง จะใช้พลังงานไฟฟ้า หรือ เครนปั้นจั่นจะกินไฟคิดเป็นค่าไฟกี่บาทกัน ?

ปัจจัยสำคัญคือต้องบอกก่อนว่าการกินไฟของเครนในการยกของนั้นจะไม่ใช่ค่าคงที่ ถ้าหากเครน หรือ ปั้นจั่นแตกต่างไปจากคำนวณเอาไว้ ปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณการกินไฟของปั้นคือ

  • พิกัดยกของเครน (WLL : Working Load Limit) ที่วิศวกรออกแบบไว้
  • ขนาดระยะ Span ของเครน ของปั้นจั่น เพราะจะส่งผลต่อขนาดโครงสร้าง
  • ความเร็วในการยกของ Hoist
  • ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามราง (Cross Traveling – Long Traveling)
  • เครนขับด้วย Inverter กับ ไม่ได้ขับด้วย Inverter

ในบทความนี้จะลองคำนวณคร่าวๆ ให้ดูนะครับ

การกินไฟของ Monorail Crane (ปั้นจั่นรางเดี่ยว)

Monorail Crane

เพื่อให้คิดง่าย จะคิดที่ Full Load 100%

สมมติยกขึ้นและลงสูง 5 เมตร และเดินหน้าถอยหลังตามราง 6 เมตร สมมติค่าไฟ 5 บาท/หน่วย

พิกัดยก (ตัน) Hoist (kW) Motor Gear ตามราง (kW) Hoist Speed

(m/min)

Traveling Speed(m/min)
1 1.5 0.25 4.7 20

กินไฟ หน่วย (kW.hr) = P(kW) × ชั่วโมง

กินไฟ หน่วย (kW

.hr) = P(kW) × นาที ×  (1 ชม.)/(60 นาที)

Hoist :

กินไฟ หน่วย (kW.hr) = 1.5 kW× 2.13 นาที ×  (1 ชม.)/(60 นาที)

= 0.053 kW.hr

Motor Gear ตามราง :

กินไฟ หน่วย (kW.hr) = 0.25 kW× 0.60 นาที ×  (1 ชม.)/(60 นาที)

0.003 kW.hr

ค่าไฟ = (0.053 + 0.003) kW x 5 บาท/หน่วย = 0.3 บาท

ตารางการค่าไฟของปั้นจั่นรางเดี่ยว Monorail Crane

พิกัดยก (ตัน) Hoist (kW) Motor Gear ตามราง (kW) Hoist Speed

(m/min)

Traveling Speed(m/min) ค่าไฟ (บาท)
1 1.5 0.25 4.7 20 0.3
2 1.8 0.25 2.3 20 0.7
3 1.8 0.6 1.5 20 1

การกินไฟของปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)

overhead กินไฟเท่าไร
3D illustration of hoist crane on white background.

ค่าไฟแยกตามพิกัด และ ความยาวคาน(Span) ของปั้นจั่น

สมมติยกขึ้นและลงสูง 6 เมตร และเดินหน้าถอยหลังตามรางสั้น 8 และ15 เมตร และเคลื่อนที่ตามรางยาว 30 เมตร สมมติค่าไฟ 5 บาท/หน่วย

ตารางการค่าไฟของปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)
พิกัดยก (ตัน) Hoist (kW) Motor Gear ตามรางขวาง/ยาว (kW) Hoist Speed

(m/min)

วิ่งทางขวางSpeed(m/min) วิ่งทางยาวSpeed(m/min) Span (m) ค่าไฟ (บาท)
3 (คานเดี่ยว) 5 0.4/3.0 x 2 8 21 30 10 1.4
3 (คานเดี่ยว) 5 0.4/4.0 x 2 8 21 30 20 1.6
5 (คานเดี่ยว) 7.5 0.6/3.0 x 2 7.3 18 30 10 2
5 (คานคู่) 7.5 0.6/5.5 x 2 7.3 18 30 20 2.4
10 (คานเดี่ยว) 11 1.1/7.5 x 2 5 18 30 10 3.6
10 (คานคู่) 11 1.1/5.5 x 4 5 18 30 20 4