บริการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้


ปั้นจั่นโรงงาน อบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ อบรมรมปั้นจั่นขาสูง อบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น อบรมรถเฮี๊ยบ

หลักสูตรฝึกอบรมปั้นจั่น

ตามเนื้อหากฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา
พ.ศ. ๒๕๖๔

การอบรมปั้นจั่น อบรมเครน ที่ถูกต้อง

วิธีการอบรมปั้นจั่น อบรมเครน 4 ผู้ ที่ถูกต้อง

ในวิธีการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้ ตามกฎหมายคือ 1.อบรมคนขับเครน 2. อบรมริกเกอร์ 3.อบรมคนให้สัญญาณ 4.อบรมผู้ควบคุมการใช้ นั้นจะมีหลักสูตรหลักๆ ที่แตกต่างกัน 2 หลักสูตร คือ อบรมปั้นจั่นอยู่กับที่ และ อบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่ ซึ่งสำหรับปั้นจั่นอยู่กับที่เช่น เครนเหนือศีรษะ overhead crane ปั้นจั่นขาสูง และ ปั้นจั่นหอสูง สำหรับปั้นจั่นเคลื่อนที่เช่น รถเครน โมบายเครน รถเฮี๊ยบ และเรือติดเครน เป็นต้น

จำนวนชั่วโมงในการอบรม จะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี อบรมในห้อง หรือ อบรมออนไลน์ จะมีหัวข้อในการอบรมปั้นจั่นหลักคือ 9 ชม. พื้นฐาน และ เนื้อหาเพิ่มเติมอีก 3 ชม. สำหรับหลักสูตรอบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่

และในส่วนของการอบรมภาคปฎิบัติ ซึ่งจะมีชม. ในการอบรมขั้นต่ำ คือ 3 ชม. สำหรับผู้ยึดเกาะวัสดุ + ผู้ให้สัญญาณ และบวกอีก 3 ชม.คนขับเครน และ คนควบคุมการใช้ (Crane Supervisor)

ในการอบรมภาคปฎิบัติของการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้นั้น ถ้าได้อบรมภาคปฎิบัติกับปั้นจั่นแบบใด ก็จะสามารถออกใบเซอร์อบรมเครน 4 ผู้ ได้เฉพาะปั้นจั่นแบบนั้นเท่านั้น เช่น ถ้าหากทำภาคปฎิบัติอบรม Mobile Crane หรือ รถเฮี๊ยบ จะออกใบเซอร์อบรมเครนเป็นปั้นจั่นหอสูงไม่ได้ พูดง่ายๆ ก็คืออบรมเครนกับเครนชนิดใด ก็ออกใบเซอร์ได้กับเครนชนิดนั้นเท่านั้น

เพราะการอบรมเพียงแต่หวังได้ใบเซอร์สำหรับใช้งานปั้นจั่นทุกแบบนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากไปทำงานจริง ผู้เข้าอบรมจะไม่ได้มีประสบการณ์ในปั้นจั่นชนิดนั้นๆ อย่างแท้จริง ซึ่งหากไปทำงานก็จะขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน เพราะไม่เคยเห็นส่วนประกอบ อุปกรณ์ safety ของเครนชนิดนั้นของจริง

อบรมปั้นจั่น ราคา
อบรมรถปั้นจั่น ราคา
หลักสูตรอบรมปั้นจั่นอยู่กับที่
หลักสูตรอบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่
หลักสูตรอบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่

การฝึกอบรมผู้บังคับคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย
(๑) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อยต้องมี เนื้อหาวิชาที่อบรม ดังนี้
(๑.๑) ความรู้พื้นฐาน และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ ๑๑
(๑.๒) ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
(๑.๓) ระบบการไฮดรอลิกเบื้องต้น
(๑.๔) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
(๑.๕) ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
(๑.๖) การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
(๑.๗) การอ่านค่าตารางพิกัดยก
(๑.๘) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
(๑.๙) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
(๑.๑๐) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ
(๑.๑๑) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ซึ่งต้องมีการ ทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กําหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

4 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการอบรมเครนของเรา

อบรมปั้นจั่นอยู่กับที่ ราคา

วิทยากรประสบการณ์สูง : วิทยากรของเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านปั้นจั่น ด้านเครนตัวจริง ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี

อบรมปั้นจั่นขาสูง ราคา

ภาคปฎิบัติที่เน้นการทำงานจริง : การสอนของเราเน้นปฎิบัติจริง จะได้พบประสบการณ์ใหม่สำหรับการขับเครน บังคับปั้นจั่นให้ง่ายขึ้น ให้ปลอดภัยมากขึ้น

อบรมรถปั้นจั่น ราคา

สอนตรงประเด็น สนุก ไม่ง่วง : วิทยากรของเราสอนสนุก ตรงประเด็นและแฝงไปด้วยแง่คิด ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อความปลอดภัย ตามกฎหมาย

การฝึกอบรมการบังคับเครนแบบมืออาชีพ

การฝึกอบรมปั้นจั่น อบรมเครน 4 ผู้ ของปั้นจั่นเหรือศีรษะ หรือ อบรม gantry crane หรือที่เราเรียกว่าเครน อบรมเครนในโรงงาน ของเราจะเน้นการฝึกอบรมการขับเครนแบบมืออาชีพ ผ่านการทำงานจริง เราจะไม่จำลองการทำงานที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการทำงานจริงเช่น การอบรมเครน 4 ผู้ ที่ที่มีคนขับเครน มาบังคับเครน และ มี คนให้สัญญาณมาแสดงท่าทางการให้สัญญาณ และ อีก 2 คนแสดงท่าทางเหมือนเป็นผู้ยึดเกาะวัสดุ มีการวางกรวย และให้ขับเครน ให้สัญญาณ เพื่อบังคับไปตามเส้นทางที่จัดไว้ให้

นั่นหมายความว่าในการสอบภาคปฎิบัติของการอบรมเครน อบรมปั้นจั่นตามกฎกระทรวงนั้น เราจะต้องใช้คนทำงานถึง 4 คน !!! ซึ่งในความเป็นจริงคือในหลายโรงงาน คนขับเครนสามารถทำงานคนเดียวได้ และ เป็นการทำงานที่ปกติ แต่พอมีคนทำงานถึง 4 คน มันเลยเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอีกต่อไป และไม่ได้มีพื้นฐานการอบรมมาจากการทำงานจริงๆ หน้างาน

การอบรมปั้นจั่น อบรมเครนตามกฎหมาย 4 ผู้แบบนี้ เหมือนเป็นการสอบภาคปฎิบัติที่ว่าใครประคองชิ้นงาน และขับเครนได้เร็วกว่า การอบรมเครนแบบนี้ดูดี แต่ไม่มีประโยชน์ !! 

เพราะฉะนั้นในการสอบภาคปฎิบัติของเราจะเน้นไปที่บุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำงาน ซึ่งก็คือ คนขับเครน หรือที่เรียกว่า ผู้บังคับปั้นจั่น(Crane operator)

เราจะสอนให้ผู้บังคับปั้นจั่น คนขับเครน ไม่ต้องใช้มือในการประคองชิ้นงานอีกต่อไป และจะอยู่ห่างจากชิ้นงานให้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของคนขับเครนเอง

ซึ่งการบังคับเครนแบบมืออาชีพที่จำเป็นก็คือการกดตามภาพด้านล่างนี้

การบังคับเครนแบบมืออาชีพ

ตำแหน่ง 0 : เมื่อชิ้นงานอยู่ตำแหน่งจุดหยุดนิ่ง เมื่อเริ่มกดเครนเดินหน้า เครนจะมีการเคลื่อนที่

ตำแหน่ง 1 : เมื่อเครนไปข้างหน้าชิ้นงานจะเสมือนกับแกว่งไปข้างหลังจนถึงจุดศูนย์สุดฝั่งซ้ายจากนั้นชิ้นงานถึงจะเริ่มแกว่งไปทางขวา

ตำแหน่ง 2 : คนขับเครนยังคงกดปุ่มเครนเดินหน้าอยู่ชิ้นงานจะแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกา และ ณ ตำแหน่งนี้ชิ้นงานจะแกว่งไปทางขวาทิศทางเดียวกับเครนผ่านจุดกึ่งกลาง(เส้นประ)

ตำแหน่ง 3 : เมื่อชิ้นงานแกว่งไปจนถึงจุดสูงสุดของฝั่งขวา และเริ่มเคลื่อนที่กลับในทิศสวนทางไปฝั่งซ้ายจังหวะนี้ผู้บังคับปั้นจั่นจะต้องคอยจับจังหวะและดูการเคลื่อนที่ การแกว่งของชิ้นงานแบบห้ามกระพริบตา และเตรียมตัวปล่อยมือจากปุ่มกด

ตำแหน่ง 4 : เมื่อชิ้นงานถึงตำแหน่งจุดกึ่งกลางแนวของชิ้นงาน และแนวของเครนจะตรงกันพอดี จังหวะนี้ให้ผู้บังคับปั้นจั่น ปล่อยมือจากปุ่มกด และชิ้นงานจะสามารถหยุดได้โดยไม่แกว่ง

ทั้งนี้การกดเครนลักษณะนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเครนไม่ได้มีการติดตั้งระบบ Inverter เท่านั้น เพราะถ้าหากเครนติดตั้ง Inverter จะทำให้การออกตัว หรือ การหยุดนั้นไม่ได้สามารถหยุดทันที แต่มีจะมีการหน่วงเวลาหยุดหลังจากปล่อยมือจากปุ่มกด 1-3 วินาที เพราะฉะนั้นการฝึกอบรมขับเครน อบรมเครน อบรมปั้นจั่นกับเครนที่ปฎิบัติงานจริงจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะยิ่งคนขับเครนคุ้นชิน และมีพื้นฐานที่ดีเมื่อไร การทำงานการขับเครน จะสามารถขับเครนได้โดยไม่แกว่งเลยทีเดียว

สนใจอบรมติดต่อเราในช่องทางด่วนผ่านไลน์

โทรด่วน : 089-870-9778  คุณเจนจิรา

Email : janejira.c@craneprofessional.in.th