เกี่ยวกับ บริษัท เครนโปรเฟสชั่นนอล จำกัด

บริษัท เครนโปรเฟสชั่นนอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2013 เราให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของกาอบรมเครน อบรมปั้นจั่น ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น และให้บริการทางด้านวิศวรรมเครื่องกล เช่น ทำรายการคำนวณออกแบบปั้นจั่น ออกแบบเครน ออกแบบ อุปกรณ์ช่วยยก และการคำนวณด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น(เครน) 

นอกจากนี้เรายังได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาหลักสูตร Mechanics of Lifting (กลศาสตร์ในงานยก), ออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก, พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมและการออกแบบเครื่องจักร, และร่วมพัฒนาหลักสูตรการออกแบบปั้นจั่น โดยหลักสูตรเหล่านี้บรรยายให้กับทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า  

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ