Monthly Archives: เมษายน 2022

คำนวณแรงขับมอเตอร์เครน

คำนวณแรงขับที่ล้อเครน

วิธีการคำนวณต้นกำลังของมอเตอร์ขับเครน ในการที่เราจะขับค […]

คำนวณการยก คำนวณแรงบีบที่ชิ้นงาน

การคำนวณแรงบีบชิ้นงาน

วิธีการคำนวณเพื่อหาแรงบีบที่ชิ้นงานที่ทำการยกโดยใช้เครน […]

ปั้นจั่น(เครน) ยกของ 1 ครั้ง กินไฟเท่าไร ?

ปั้นจั่นกินไฟเท่าไร

ปั้นจั่นที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน กินไฟเท่าไร ? […]

Lifting Stability การหาเสถียรภาพของการยก

Lifting Stability ของการยก

การหา Lifting Stability เพื่อยกชิ้นงานที่จุดต่ำกว่าจุดศ […]

Checklist อุปกรณ์ปั้นจั่น Overhead Crane และ Gantry Crane

แจกฟรี !!! PDF Checklist อุปกรณ์ปั้นจั่นสำหรับ OVERHEAD […]

อุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งในปั้นจั่น ตามกฎกระทรวง ปี 2564

อุปกรณ์ปั้นจั่น

1. มีสลิงพันอย่างน้อย 2รอบในม้วนสลิงตลอดเวลา เพราะเพื่อ […]