Crane Professional เราเป็นใคร?

บริษัท เครนโปรเฟสชั่นนอล จำกัด เราเป็นผู้ให้บริการงานฝึกอบรมปั้นจั่นครบวงจร พร้อมรับอบรมปั้นจั่น หรือการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น, ทดสอบเครน, ตรวจเครน หรือตรวจปั้นจั่น และให้บริการด้านวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมคำนวณทุกส่วนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น (เครน)

ด้วยหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับการใช้เครน หรือปั้นจั่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง และเพื่อให้การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำมีมาตรฐานสูงสุด ภายใต้หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำไปบรรยายให้กับทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครน และผ่านการอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ซึ่งทีมวิทยากรของเราทุกท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมบริการอบรมปั้นจั่นแบบภายในได้ทุกที่ เริ่มปรึกษาเราได้เลย!

อบรมเครน อบรมปั้นจั่น

หลักสูตรอบรม

บริการอบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่ อบรมรถเครน

บริการอบรมภายใน (Inhouse training) สำหรับทุกบริษัท ไปได้ทั่วประเทศ โดยวิทยากรคุณภาพนำความปลอดภัยไปมอบให้แก่คุณ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอบรมตามกฎกระทรวง เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ปี 2564

สนใจอบรม

หลักสูตรอบรม

อบรมปั้นจั่นอยู่กับที่ อบรมเครนโรงงาน

บริการอบรมภายใน (Inhouse training) สำหรับเครนในโรงงาน หรือตามกฎกระทรวงจะเรียกว่าปั้นจั่นอยู่กับที่ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ทั้งปั้นจั่นคานเดี่ยว ปั้นจั่นคานคู่ ปั้นจั่นรางเดียว ปั้นจั่นขาสูง

สนใจอบรม
อบรมปั้นจั่น อบรมเครนเหนือศีรษะ อบรมเครนโรงงาน

ความหมายของคำว่าปั้นจั่น ตามกฎกระทรวง ปี 2564

ปั้นจั่นตามกฎกระทรวงปี 2564

“ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของ เหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

ปั้นจั่นอยู่กับที่

“ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หมายความว่า ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกําลัง อยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน

ปั้นจั่นเคลื่อนที่

“ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่” หมายความว่า ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกําลัง อยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้

บริการตรวจเครน รับทดสอบปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2 รับรองออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก

ตรวจเครน ทดสอบเครนตามกฎกระทรวงใหม่ล่าสุด ปี 2564

Crane Professional บริการอบรมและรับทดสอบปั้นจั่นครบวงจร

บริษัท เครนโปรเฟสชั่นนอล จำกัด ผู้ให้บริการงานฝึกอบรมปั้นจั่นและทดสอบครบวงจรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศ ดำเนินงานโดยวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรมากประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจ ปจ.1 ปจ.2 โดยเฉพาะ การันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า 9 ปี ให้บริการตรวจปั้นจั่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 เครื่อง เริ่มต้นมาตรการความปลอดภัยระหว่างการดำเนินงานได้แล้ววันนี้ ติดต่อเราได้เลยที่ คุณเจนจิรา เบอร์โทรศัพท์ 089-870-9778 หรือช่องทางอีเมล janejira.c@craneprofessional.in.th และทาง Line Official