โปรโมชั่นงานอบรมเครน อบรมปั้นจั่น ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่นประจำปี 2564

ราคาอบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้
บริการงานตรวจเครน 
ทดสอบเครน ตรวจปั้นจั่น

บริการตรวจสอบปั้นจั่น ทดสอบปั้นจั่น บริการทำ Load Test และ Test Load เครน(ปั้นจั่น) ตามกฎกระทรวงแรงงาน ปี 2552 ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 และกฎกระทรวงเพิ่มเติมปี 2554 โดยวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านปั้นจั่น(เครน) และงานวิศวกรรม 

ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น Cranepro.jpg
อบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้
บริการงานอบรมเครน 
บริการงานอบรมปั้นจั่น

บริการงานอบรมเครน บริการงานอบรมปั้นจั่น ตามกฎกระทรวงแรงงานปี 2552 

หลักสูตร 4 ผู้รับผิดชอบ 1.ผู้บังคับปั้นจั่น 2.ผู้ยึดเกาะวัสดุ 3.ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%
งานคำนวณรับรองเครน ปั้นจั่นอุปกรณ์ช่วยยก โครงสร้างเครน

บริการงานคำนวณ ออกแบบ ปั้นจั่น ออกแบบเครน ออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก โดยวิศวกรเครื่องกล พร้อมเซ็นรับรอง