อบรมเครน อบรมปั้นจั่น

หลักสูตรอบรม

อบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่ อบรมรถเครน

บริการอบรมภายใน (Inhouse training) สำหรับทุกบริษัท ไปได้ทั่วประเทศ โดยวิทยากรคุณภาพนำความปลอดภัยไปมอบให้กับคุณ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอบรมตามกฎกระทรวง เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อนน้ำ ปี 2564

สนใจอบรม

หลักสูตรอบรม

อบรมปั้นจั่นอยู่กับที่ อบรมเครนโรงงาน

บริการอบรมภายใน (Inhouse training) สำหรับเครนในโรงงาน หรือตามกฎกระทรวงจะเรียกว่าปั้นจั่นอยู่กับที่ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ทั้งปั้นจั่นคานเดี่ยว ปั้นจั่นคานคู่ ปั้นจั่นรางเดียว ปั้นจั่นขาสูง

สนใจอบรม
อบรมปั้นจั่น อบรมเครนเหนือศีรษะ อบรมเครนโรงงาน

ความหมายของคำว่าปั้นจั่น ตามกฎกระทรวง ปี 2564

ปั้นจั่นตามกฎกระทรวงปี 2564

“ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของ เหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

ปั้นจั่นอยู่กับที่

“ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หมายความว่า ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกําลัง อยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน

ปั้นจั่นเคลื่อนที่

“ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่” หมายความว่า ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกําลัง อยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้

บริการตรวจเครน ทดสอบเครน ปจ.1 รับรองออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก

ตรวจเครน ทดสอบเครนตามกฎกระทรวงใหม่ล่าสุด ปี 2564