บริการงาน ตรวจเครน ทดสอบเครน Test Load เครน ตามแบบ ปจ.1

ทดสอบโดยใช้น้ำหนักจริงหน้างาน​​
ทดสอบโดยใช้น้ำหนักจำลอง
ตรวจเครน โดยใช้ เลเซอร์วัดระยะการแอ่นตัวของคานเครนโดยมีค่าความละเอียดแม่นยำสูงถึง 1 mm. และโครงสร้างของเครน
เช็คความสึกหรอของปีกล้อ
เช็คความสึกหรอของตะขอ
ตรวจรถเครน ตรวจรถบรรทุกติดเครน
ทีมช่างตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น
เช็คความสึกหรอของลวดสลิง และโซ่
เช็คความสมบูรณ์โครงสร้างและรางวิ่ง

บริการงานตรวจเครน บริการงานทดสอบเครน Load Test เครน (ปั้นจั่น) ตรวจลิฟต์ขนของ ตรวจลิฟต์ส่งของ ตามกฎกระทรวงแรงงานปี 2552 และ กฎกระทรวงเพิ่มเติม (ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ การทดสอบปั้นจั่น(เครน) ปี 2554 ซึ่งใช้แบบตรวจ ปจ.1 ในกรณีที่เป็นปั้นจั่นอยู่กับที่ และ ปจ.2 ในกรณีที่เป็นปั้นจั่นเคลื่อนที่

 
ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น   
 

 

ติดต่อเราโทร : 089-870-9778

janejira.c@craneprofessional.in.th

ตรวจลิฟต์ขนของ ลิฟต์ส่งของ
18056363_10154546070223379_5980000330652

จะงานตรวจเครนเล็กหรืองานตรวจเครนใหญ่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องงานตรวจเครน, ตรวจปั้นจั่น เพื่อออกเอกสารรับรอง ปจ.1 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนำให้ใช้ 

ในการตรวจเครน,ตรวจปั้นจั่น วิศวกรของเราจะออกไปตรวจด้วยตัวเองเท่านั้น เราไม่ใช่บริษัทที่ไร้จรรยาบัณที่ ไม่มีวิศวกรไปตรวจจริง เพื่อให้ราคาการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น,ตรวจสอบเครน ถูกๆ 

แต่ราคาการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่นของเรา รับรองได้ถึงเนื้องาน และความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ จากประสบการณ์งานตรวจเครน ตรวจปั้นจั่นมามากกว่า 1,000 ตัว ทั่วประเทศ

90138004_10157284111623379_8463944260402
90199786_10157284110358379_8906490367663
90177007_10157284111508379_1128922335458

งานตรวจรอกมือสาว ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ขนาด 0.5 ตัน ถึง 20 ตัน เราก็ทำได้

87261715_125426932349824_488432705486402