บริการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


บริษัท เครนโปรเฟสชั่นนอล จำกัด ผู้ให้บริการหลักสูตรอบรมปั้นจั่น ทั้งอบรมการวางแผนการยกอุปกรณ์หนักโดยปั้นจั่น (Lifting Plan) รวมถึงอบรมเครน 4 ผู้ อบรมปั้นจั่นโรงงาน 4 ผู้ อบรมผู้ให้สัญญาณเครน อบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ อบรมปั้นจั่นขาสูง อบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่ รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น อบรมรถเฮี๊ยบ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

หลักสูตรฝึกอบรมปั้นจั่น

การอบรมปั้นจั่น อบรมเครน เป็นการอบรมตามเนื้อหากฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

การอบรมปั้นจั่น อบรมเครน ที่ถูกต้อง

วิธีการอบรมปั้นจั่น อบรมเครน 4 ผู้ ที่ถูกต้อง

สำหรับวิธีการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้ ตามกฎหมาย สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน คือ

 1. อบรมคนขับเครน
 2. อบรมริกเกอร์
 3. อบรมผู้ให้สัญญาณเครน
 4. อบรมผู้ควบคุมการใช้

การอบรมเครนโรงงาน และเครนที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น จะมีหลักสูตรหลัก ๆ ที่แตกต่างกัน 2 หลักสูตร คือ

 1. อบรมปั้นจั่นอยู่กับที่ เช่น เครนเหนือศีรษะ Overhead Crane ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นหอสูง เป็นต้น
 2. อบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่ เช่น รถเครน โมบายเครน รถเฮี๊ยบ และเรือติดเครน เป็นต้น

ในส่วนของจำนวนชั่วโมงการอบรม จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. การอบรมภาคทฤษฎี เป็นการอบรมออกแบบเครน และอบรมเครน ปั้นจั่นในห้อง หรืออบรมออนไลน์ จะมีหัวข้อในการอบรมปั้นจั่นหลัก คือ หลักสูตรอบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่ แบ่งเป็นส่วนของเนื้อหาพื้นฐาน 9 ชั่วโมง และเนื้อหาเพิ่มเติมอีก 3 ชั่วโมง
 2. การอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีชั่วโมงในการอบรมขั้นต่ำ คือ 3 ชั่วโมง สำหรับการอบรมผู้ยึดเกาะวัสดุและการอบรมผู้ให้สัญญาณเครน และต้องอบรมเพิ่มเติมอีก 3 ชั่วโมง สำหรับคนขับเครน และคนควบคุมการใช้ (Crane Supervisor)

ในการอบรมภาคปฏิบัติของการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น 4 ผู้นั้น ถ้าได้อบรมภาคปฏิบัติกับปั้นจั่นแบบใด ก็จะสามารถออกใบวุฒิบัตรการอบรมเครน 4 ผู้ ได้เฉพาะปั้นจั่นแบบนั้นเท่านั้น เช่น ถ้าหากทำภาคปฏิบัติอบรม Mobile Crane หรือรถเฮี๊ยบ จะออกใบวุฒิบัตรการอบรมเครนเป็นปั้นจั่นหอสูงไม่ได้ พูดง่าย ๆ ก็คืออบรมเครนกับเครนชนิดใด ก็ออกใบวุฒิบัตรการอบรมได้กับเครนชนิดนั้นเท่านั้น

เพราะการอบรมเพียงเพื่อหวังได้ใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมสำหรับใช้งานปั้นจั่นทุกแบบนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากไปทำงานจริง ผู้เข้าอบรมจะไม่ได้มีประสบการณ์ในปั้นจั่นชนิดนั้น ๆ อย่างแท้จริง ซึ่งหากไปทำงานก็จะขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน เพราะไม่เคยเห็นส่วนประกอบ อุปกรณ์ Safety ของจริงในเครนชนิดนั้น ๆ

อบรมปั่นจั่นอยู่กับที่ ราคาเริ่มต้น
อบรมปั่นจั่นอยู่กับที่ ราคาเริ่มต้น
อบรมรถปั้นจั่น ราคา
หลักสูตรอบรมปั้นจั่นอยู่กับที่
หลักสูตรอบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่
หลักสูตรอบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่

การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย

 1. ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อยต้องมี เนื้อหาวิชาที่อบรม ดังนี้
  1.1 ความรู้พื้นฐาน และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ 11
  1.2 ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
  1.3 ระบบการไฮดรอลิกเบื้องต้น
  1.4 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
  1.5 ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
  1.6 การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
  1.7 การอ่านค่าตารางพิกัดยก
  1.8 การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
  1.9 วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
  1.10 การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
  1.11 การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
 2. การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีการทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

4 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการอบรมเครนของเรา

วิทยากรประสบการณ์สูง

อบรมปั้นจั่นอยู่กับที่ ราคา

 

 

วิทยากรของเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านปั้นจั่น ด้านเครนตัวจริง ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี

ภาคปฏิบัติที่เน้นการทำงานจริง

อบรมปั้นจั่นขาสูง ราคา

 

 

การสอนของเราเน้นปฏิบัติจริง จะได้พบประสบการณ์ใหม่สำหรับการขับเครน บังคับปั้นจั่นให้ง่ายขึ้น ให้ปลอดภัยมากขึ้น

สอนตรงประเด็น สนุก ไม่ง่วง

อบรมรถปั้นจั่น ราคา

 

 

วิทยากรของเราสอนสนุก ตรงประเด็นและแฝงไปด้วยแง่คิด ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อความปลอดภัย ตามกฎหมาย

 

การฝึกอบรมการบังคับเครนแบบมืออาชีพ

การฝึกอบรมปั้นจั่น อบรมเครน 4 ผู้ ของปั้นจั่นเหนือศีรษะ หรืออบรม Gantry Crane หรือที่เราเรียกว่าเครน อบรมเครนในโรงงาน ของเราจะเน้นการฝึกอบรมการขับเครนแบบมืออาชีพ ผ่านการทำงานจริง เราจะไม่จำลองการทำงานที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการทำงานจริง เช่น การอบรมเครน 4 ผู้ ที่ที่มีคนขับเครน มาบังคับเครน และมีคนให้สัญญาณมาแสดงท่าทางการให้สัญญาณ และอีก 2 คนแสดงท่าทางเหมือนเป็นผู้ยึดเกาะวัสดุ มีการวางกรวย และให้ขับเครน ให้สัญญาณ เพื่อบังคับไปตามเส้นทางที่จัดไว้ให้

นั่นหมายความว่าในการสอบภาคปฏิบัติของการอบรมเครน อบรมปั้นจั่นตามกฎกระทรวงนั้น เราจะต้องใช้คนทำงานถึง 4 คน !!! ซึ่งในความเป็นจริงคือในหลายโรงงาน คนขับเครนสามารถทำงานคนเดียวได้ และเป็นการทำงานที่ปกติ แต่พอมีคนทำงานถึง 4 คน จึงเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอีกต่อไป และไม่ได้มีพื้นฐานการอบรมมาจากการทำงานจริง ๆ หน้างาน

การอบรมปั้นจั่น อบรมเครนตามกฎหมาย 4 ผู้แบบนี้ เหมือนเป็นการสอบภาคปฏิบัติที่ว่าใครประคองชิ้นงาน และขับเครนได้เร็วกว่า การอบรมเครนแบบนี้ดูดี แต่ไม่มีประโยชน์ !!

เพราะฉะนั้นในการสอบภาคปฏิบัติของเราจะเน้นไปที่บุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำงาน ซึ่งก็คือ คนขับเครน หรือที่เรียกว่า ผู้บังคับปั้นจั่น (Crane Operator)

เราจะสอนให้ผู้บังคับปั้นจั่น คนขับเครน ไม่ต้องใช้มือในการประคองชิ้นงานอีกต่อไป และจะอยู่ห่างจากชิ้นงานให้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของคนขับเครนเอง

ซึ่งการบังคับเครนแบบมืออาชีพที่จำเป็นก็คือการกดตามภาพด้านล่างนี้

การบังคับเครนแบบมืออาชีพ

ตำแหน่ง 0 : เมื่อชิ้นงานอยู่ตำแหน่งจุดหยุดนิ่ง เมื่อเริ่มกดเครนเดินหน้า เครนจะมีการเคลื่อนที่

ตำแหน่ง 1 : เมื่อเครนไปข้างหน้าชิ้นงานจะเสมือนกับแกว่งไปข้างหลังจนถึงจุดศูนย์สุดฝั่งซ้าย จากนั้นชิ้นงานถึงจะเริ่มแกว่งไปทางขวา

ตำแหน่ง 2 : คนขับเครนยังคงกดปุ่มเครนเดินหน้าอยู่ ชิ้นงานจะแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกา และ ณ ตำแหน่งนี้ชิ้นงานจะแกว่งไปทางขวาทิศทางเดียวกับเครนผ่านจุดกึ่งกลาง (เส้นประ)

ตำแหน่ง 3 : เมื่อชิ้นงานแกว่งไปจนถึงจุดสูงสุดของฝั่งขวา และเริ่มเคลื่อนที่กลับในทิศสวนทางไปฝั่งซ้าย จังหวะนี้ผู้บังคับปั้นจั่นจะต้องคอยจับจังหวะและดูการเคลื่อนที่ การแกว่งของชิ้นงานแบบห้ามกะพริบตา และเตรียมตัวปล่อยมือจากปุ่มกด

ตำแหน่ง 4 : เมื่อชิ้นงานถึงตำแหน่งจุดกึ่งกลางแนวของชิ้นงาน และแนวของเครนจะตรงกันพอดี จังหวะนี้ให้ผู้บังคับปั้นจั่น ปล่อยมือจากปุ่มกด และชิ้นงานจะสามารถหยุดได้โดยไม่แกว่ง

ทั้งนี้ การกดเครนลักษณะนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเครนไม่ได้มีการติดตั้งระบบ Inverter เท่านั้น เพราะถ้าหากเครนติดตั้ง Inverter จะทำให้การออกตัว หรือการหยุดนั้นไม่ได้สามารถหยุดทันที แต่จะมีการหน่วงเวลาหยุดหลังจากปล่อยมือจากปุ่มกด 1-3 วินาที เพราะฉะนั้นการฝึกอบรมขับเครน อบรมเครน อบรมปั้นจั่นกับเครนที่ปฏิบัติงานจริง จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะยิ่งคนขับเครนคุ้นชิน และมีพื้นฐานที่ดีเมื่อไร การทำงานการขับเครน จะสามารถขับเครนได้โดยไม่แกว่งเลยทีเดียว

Crane Professional บริการหลักสูตรอบรมปั้นจั่นครบวงจร

บริษัท เครนโปรเฟสชั่นนอล จำกัด ผู้ให้บริการหลักสูตรอบรมปั้นจั่น สำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศ โดยวิศวกรมากประสบการณ์ การันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า 9 ปี ติดต่อเราได้เลยที่ คุณเจนจิรา เบอร์โทรศัพท์ 089-870-9778 หรือช่องทางอีเมล janejira.c@craneprofessional.in.th และทาง Line Official

 

สนใจอบรมติดต่อเราในช่องทางด่วนผ่านไลน์

โทรด่วน : 089-870-9778  คุณเจนจิรา

Email : janejira.c@craneprofessional.in.th