หลักสูตรอบรมเครน อบรมปั้นจั่น ตามกฎหมายแบบ In House

โปรโมชั่นอบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตรการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1. ผู้บังคับปั้นจั่น

2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ

4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

สำหรับอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ อบรมปั้นจั่นขาสูง หรืออบรมปั้นจั่นชนิดอื่นๆ  

ระยะเวลาอบรมขั้นต่ำ 15 ชม. ใช้เวลา 2 วัน

สำหรับอบรมรถปั้นจั่น อบรมปั้นจั่นหอสูง อบรมเรือปั้นจั่น อบรมรถบรรทุกติดปั้นจั่น อบรมรถเฮี๊ยบ

ระยะเวลาอบรมขั้นต่ำ 21 ชม. ใช้เวลา 3 วัน

วิทยากรอบรมเครน อบรมปั่นจั่น

"อาจารย์ธราธิป อัมพะลพ"

ถือว่าเป็นวิทยากรหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มีประสบการณ์ด้านงานเครน และปั้นจั่นมายาวนาน

บุคลิกการสอนที่ไม่เหมือนใคร สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

เรื่องที่ง่ายอยู่แล้ว

ให้เรียนรู้ "ง่ายกว่าเดิม"

อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจาก

"วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)"

เชิญไปบรรยายเกี่ยวกับงานเครน และปั้นจั่นโดยเฉพาะ

อาทิเช่น...

กลศาสตร์สำหรับงานยก

Mechanics of Lifting

เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล

Basic Design of Lifting Equipment

พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบเครื่องจักร

Basic Engineering Mechanics and Machine Design

เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน

Basic Overhead Crane Design