ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ได้ไว้วางใจใช้บริการงานตรวจเครน ทดสอบเครน และ อบรมเครน อบรมปั้นจั่น ของเรา

ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น การบินกรุงเทพ
งานตรวจเครน โรงซ่อมอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น แสนสิริ
งานตรวจเครน โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูป บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)
ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น แสนสิริ
งานตรวจเครน ทดสอบเครน
บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น แสนสิริ
งานตรวจเครน ทดสอบเครน
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท สหโคเจนกรีน จำกัด
ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น แสนสิริ
งานตรวจเครน ทดสอบเครน
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด(มหาชน)