พิกัดยก Mobile Crane แต่ละแบบ สูงสุดที่ให้ใช้ได้ ตามมาตรฐาน ASME ฺ30.5-2004

ในการอบรมเครน อบรมปั้นจั่น ของบริษัท เครนโปรเฟสชั่นนอล จำกัด เราจะมีการอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับการใช้เครน ใช้ปั้นจั่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มาอบรมเครน อบรมปั้นจั่น หลักสูตร 4 ผู้ ไม่ว่าจะเป็น อบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ อบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่ อบรมเครนอยู่กับที่ อบรมเครนเคลื่อนที่ อบรมรถเครน ได้ทราบ และทำความเข้าใจในการกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้มีแหล่งอ้างอิง เพื่อให้ไปสามารถใช้งานเครน ปั้นจั่น ได้อย่างปลอดภัย

อย่างเช่นในมาตรฐาน ASME B30.5-2004 อันนี้จะบ่งบอกถึงพิกัดยกสูงสุดที่ใช้ได้ของเครนแต่ละแบบ

1. Truck Crane หรือ All Terrain Crane กำหนดให้ Capacity ไม่เกิน 85 %

2. เครน 4 ล้อยาง หรือ Rough Terrain Crane กำหนดให้ Capacity ไม่เกิน 85 %

3. รถบรรทุกติดเครน หรือ Truck Mounted Crane กำหนดให้ Capacity ไม่เกิน 85 %

4. เครนล้อตีนตะขาบแบบบูมสาน หรือ เทเลสโคปิคบูม หรือ Crawler Crane กำหนดให้ Capacity ไม่เกิน 75 %

ซึ่งการกำหนดพิกัดยกสูงสุดเอาไว้ ในเนื้อหาของการอบรมปั้นจั่น อบรมเครน เราจะพูดถึงการทำวางแผนการยกด้วย เพราะฉะนั้น เราประกันว่าเนื้อหาที่วิทยากรของเราสอน ในหลักสูตรอบรมปั้นจั่น อบรมเครน 4 ผู้ ไม่ว่าจะเป็น อบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ อบรมปั้นจั่นเคลื่อนที่ อบรมเครนอยู่กับที่ อบรมเครนเคลื่อนที่ อบรมรถเครน ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปใช้จริงในการทำงานได้อย่างแน่นอน

พิกัดยก Mobile Crane สูงสุด