กฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่นหม้อน้ำ ปี 2564

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

Download กฎกระทรวงฯ ปั้นจั่น ปี 2564 .PDF

เงื่อนไขและวิธีการตรวจสอบเครน – ตรวจปั้นจั่น

เครนในโรงงาน เครนอยู่กับที่ เครนรางเดี่ยว เครนขาสูง

          ตามกฎกระทรวง ปี 2564 สำหรับเครน (ปั้นจั่น) ที่มีขนาดตั้งแต่ 1 ตันเป็นต้นไปจะต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ ซึ่งการตรวจสอบทดสอบจะต้องทำโดยวิศวกรเท่านั้น และวิศวกรต้องมาทำการทดสอบจริง ไม่สามารถส่งช่างชำนาญการทำการทดสอบแทนได้ โดยมีเงื่อนไขการทดสอบตรวจสอบเครนดังต่อไปนี้

1. ปั้นจั่น (เครน) ที่ติดตั้งใหม่
2. ปั้นจั่น (เครน) ที่หยุดใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป

รอบของการทดสอบ ระยะเวลาของการตรวจสอบเครน (ปั้นจั่น) ตามประกาศเพิ่มเติมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบปั้นจั่นปี 2554 โดยปั้นจั่นในใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จะจัดอยู่ในประเภทของเครนอุตสาหกรรม รอบการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ทดสอบเครน ทดสอบปั้นจั่น จะเป็นไปตามนี้

A. พิกัดยก 1 ตัน ถึง 3 ตัน ทำการทดสอบเครนทุก 12 เดือน
B. พิกัดยก 3.1 ตัน ถึง 50 ตัน ทำการทดสอบเครนทุก 6 เดือน
C. พิกัดยกมากกว่า 50 ตันเป็นต้นไป ทำการทดสอบเครนทุก 3 เดือน

เครนเคลื่อนที่ รถเครน ทาวเวอร์เครน รถเฮี๊ยบ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ตามกฎกระทรวง ปี 2564 สำหรับเครน (ปั้นจั่น) ที่มีขนาดตั้งแต่ 1 ตันเป็นต้นไปจะต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ ซึ่งการตรวจสอบทดสอบจะต้องทำโดยวิศวกรเท่านั้น และวิศวกรต้องมาทำการทดสอบจริง ไม่สามารถส่งช่างชำนาญการทำการทดสอบแทนได้ โดยมีเงื่อนไขการทดสอบตรวจสอบเครนดังต่อไปนี้

1. ปั้นจั่น (เครน) ที่ติดตั้งใหม่
2. ปั้นจั่น (เครน) ที่หยุดใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป

รอบของการทดสอบเครน ตรวจสอบเครน ระยะเวลาของการตรวจสอบเครน (ปั้นจั่น) ตามประกาศเพิ่มเติมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบปั้นจั่นปี 2554 โดยปั้นจั่นในใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รถเครนไม่ว่าจะเป็น Truck crane, All Terrain Crane, Rough Terrain Crane, เครน 4 ล้อยาง, รถบรรทุกติดเครน, รถเฮี๊ยบ ถ้าหากนำไปใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างอาคาร, ก่อสร้างถนน, ก่อสร้างสะพาน (ไม่รวมงานติดตั้งเครื่องจักร)  รอบการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ทดสอบเครน ทดสอบปั้นจั่น จะเป็นไปตามนี้

A. พิกัดยก 1 ตัน ถึง 3 ตัน ทำการทดสอบเครนทุก 6 เดือน
B. พิกัดยกมากกว่า 3 ตันเป็นต้นไป ทำการทดสอบเครนทุก 3 เดือน

รอกมือสาว รอกกำมะลอ รอกโยก (Chain Hoist)

ในกฎกระทรวงออกมาใหม่ล่าสุดปี 2564 ได้มีการแยกรอกออกมาจากปั้นจั่น (เครน) โดยมีการให้ความหมายของคำว่ารอกไว้ว่า

“รอก” หมายความว่า อุปกรณ์ผ่อนแรงมีลักษณะคล้ายล้อ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ เคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยร้อยไว้กับเชือก โซ่ หรือลวดสลิง

โดยกฎกระทรวงหนดมาตรฐานการทดสอบตรวจสอบรอกไว้ว่า สำหรับรอกที่มีขนาด 1 ตัน เป็นต้นไปต้องทำการทดสอบโดยวิศวกรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Chain Block, Chain Hoist, Chain Lever Hoist, รอกกำมะลอ รอกโยก รอกมือสาว รอกหางปลา ที่มีขนาด 1 ตันเป็นต้นไป ต้องทำการตรวจสอบทดสอบตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

Load Test overhead crane
ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น

ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2

บริษัท เครนโปรเฟสชั่นนอล จำกัด ให้บริการงานตรวจเครน บริการงานตรวจปั้นจั่นให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และ Ware House ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ยาวนานไม่ต่ำกว่า 9 ปี ให้บริการรับตรวจเครน ตรวจรถเครน ตรวจปั้นจั่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 เครื่อง

ติดต่อเราในช่องทางด่วนผ่านไลน์

โทร : 089-870-9778  คุณเจนจิรา
janejira.c@craneprofessional.in.th

ปจ.1 ปจ.2 คือ แบบตรวจปั้นจั่น (ตรวจเครน)

 

โดยที่คำว่า “ปั้นจั่น” ตามกฎกระทรวงแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องจักร หม้อน้ำนั้นให้ความหมายไว้ว่า

 

“ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของ เหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ

 

ซึ่งหมายถึง เครน ที่คนทั่วไปเรียกกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถเครน ทาวเวอร์เครน โมบายเครน โอเวอร์เฮดเครน หรือเครนที่ในโรงงาน ที่เอาไว้ใช้ในการยกเคลื่อนย้ายชิ้นที่หนักเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะสามารถยกได้
 
ปั้นจั่นไม่ใช่เครื่องตอกเสาเข็ม
 
ปั้นจั่นไม่ใช่เครื่องตอกเสาเข็ม
 
 
โดยการตรวจ ปจ.1 หมายถึงการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ประเภทปั้นจั่นอยู่กับที่ เช่น ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane) ปั้นจั่นรางเดี่ยว (Monorail Crane) และปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) เป็นต้น
 
และการตรวจ ปจ.2 หมายถึงการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ประเภทปั้นจั่นเคลื่อนที่ เช่น รถปั้นจั่น รถเครน รถเฮีียบ รถบรรทุกติดเครน เรือติดเครน รถไฟติดเครน เป็นต้น
 
ซึ่งการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่นนั้นคือคำที่คนทั่วไปเรียกติดปาก แต่ในภาษาของทางราชการ หรือการตรวจเครนตามกฎหมาย การตรวจเครนตามกฎกระทรวงนั้นจะเรียกว่า
 
 
“การทดสอบปั้นจั่น”
 
 
โดยการทดสอบปั้นจั่นนั้นจะต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด เช่น การกำหนดการทดสอบไว้ในประกาศฯ ปี 54 ที่กำหนดให้ ปั้นจั่นก่อสร้าง ขนาด 1 – 3 ตัน ต้องทดสอบทุก 6 เดือน และ 3 ตันขึ้นไป ต้องทดสอบทุก 3 เดือน เป็นต้น
 
การทดสอบปั้นจั่น การทดสอบเครน จะต้องทำโดยวิศวกรเครื่องกล ที่มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 11 ของกองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน เท่านั้น
 
ตัวอย่างรายงานตรวจเครน ปจ.1

เราคือมืออาชีพในการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ปจ.1 และ ปจ.2 รถเฮี๊ยบ

4 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการตรวจเครนของเรา

ทดสอบเครนความรู้มาตรฐานสากล

เราให้บริการตรวจปั้นจั่นด้วยความรู้มาตรฐานระดับสากล และตามกฎกระทรวงปี 2564

ให้บริการตรวจเครนงานด่วน

เราให้บริการทดสอบเครน จะงานเร่งงานด่วนเราจัดให้ได้ ส่งรายงาน ปจ.1 ตรงเวลา

ตรวจสอบปั้นจั่น checklist

เราให้บริการตรวจเครน ปจ.1 โดยทำการ Checklist ตามรายการ กฎกระทรวงปี 64

บริการงานตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น

ตรวจลิฟท์ขนของ

Crane Professional บริการงานตรวจเครน ตรวจปั้นจั่นครบวงจร

บริษัท เครนโปรเฟสชั่นนอล จำกัด ผู้ให้บริการงานตรวจเครนและบริการงานตรวจปั้นจั่นให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศ ดำเนินงานโดยวิศวกรมากประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2 โดยเฉพาะ การันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า 9 ปี ให้บริการงานตรวจปั้นจั่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 เครื่อง ติดต่อเราได้เลยที่ คุณเจนจิรา เบอร์โทรศัพท์ 089-870-9778 หรือช่องทางอีเมล janejira.c@craneprofessional.in.th และทาง Line Official

 

ติดต่อเราในช่องทางด่วนผ่านไลน์

โทร : 089-870-9778  คุณเจนจิรา
janejira.c@craneprofessional.in.th

ตรวจเครน ติดต่อเรา